Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R012246

OBCHODNÉ MENO: EuroCity, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 20405/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1. mája 54, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 

IČO: 44 049 889

DEŇ ZÁPISU: 04.04.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. prenájom hnuteľných vecí

5. počítačové služby

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

7. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

8. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

9. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

10. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

11. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

12. Dizajnérske činnosti

13. Fotografické služby

14. Administratívne služby

15. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

16. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

17. Kuriérske služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Peter Fuzia, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vyšné Matiašovce 111, Názov obce: Liptovské Matiašovce, Dátum narodenia: 30.07.1974, Deň vzniku funkcie: 04.04.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti navonok koná a podpisuje každý konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Matej Madeja, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Petržalská 1633/11, Názov obce: Kežmarok, PSČ: 060 01 , Dátum narodenia: 13.09.1992

Výška vkladu:  750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

Meno a priezvisko: Peter Fuzia, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vyšné Matiašovce 111, Názov obce: Liptovské Matiašovce, PSČ: 032 23 , Dátum narodenia: 30.07.1974

Výška vkladu: 6 750,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 750,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 500,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 500,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1