Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R012239

OBCHODNÉ MENO: CAMPING Belá, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 67775/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Oslobodenia 183, Názov obce: Belá, PSČ: 013 05 

IČO: 50 729 462

DEŇ ZÁPISU: 17.02.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. Prípravné práce k realizácii stavby

6. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

7. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

8. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

9. Prenájom hnuteľných vecí

10. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

11. Vedenie účtovníctva

12. Administratívne služby

13. Reklamné a marketingové služby

14. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

15. Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba

16. Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva

17. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

18. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

19. Služby požičovní

20. Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

21. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

22. Počítačové služby

23. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

24. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

25. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

26. poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

27. ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

28. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

29. výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy s počtom vozidiel 1

30. výkon povolania prevádzkovateľa osobnej cestnej dopravy s počtom vozidiel 1

31. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických

32. oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

33. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Dvorský, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rojková 743/15, Názov obce: Belá, PSČ: 013 05 , Dátum narodenia: 13.05.1959, Deň vzniku funkcie: 15.12.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Konateľ sa v mene spoločnosti podpisuje tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Obec Belá, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Oslobodenia 183, Názov obce: Belá, PSČ: 013 05 , IČO 00 321 168

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1