Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R012231

OBCHODNÉ MENO: ABC plyn F&E, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 74497/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Majerčíkova 4946/25, Názov obce: Martin, PSČ: 036 08 

IČO: 53 029 151

DEŇ ZÁPISU: 31.03.2020

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – plynových Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – tlakových

2. Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových

3. Zámočníctvo

4. Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo

5. Prípravné práce k realizácii stavby

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

7. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

8. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

9. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

10. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

11. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: František Becler, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Majerčíkova 4946/25, Názov obce: Martin, PSČ: 036 08 , Dátum narodenia: 19.08.1962, Deň vzniku funkcie: 31.03.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: František Becler, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Majerčíkova 4946/25, Názov obce: Martin, PSČ: 036 08 , Dátum narodenia: 19.08.1962

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1