Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R012233

OBCHODNÉ MENO: Advokátska kancelária JUDr. Erik Končok, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 73563/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vojtecha Tvrdého 793/21, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 

IČO: 52 789 870

DEŇ ZÁPISU: 15.11.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Poskytovanie právnych služieb

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: JUDr. Erik Končok, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vojtecha Tvrdého 793/21, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , Dátum narodenia: 30.03.1973, Deň vzniku funkcie: 15.11.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: JUDr. Erik Končok, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vojtecha Tvrdého 793/21, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , Dátum narodenia: 30.03.1973

Výška vkladu: 40 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 40 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  40 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  40 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1