Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R012272

OBCHODNÉ MENO: Payout a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 11032/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Juraja Závodského 97/106, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 04 

IČO: 50 487 787

DEŇ ZÁPISU: 30.09.2016

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

2. reklamné a marketingové služby

3. prenájom hnuteľných vecí

4. počítačové služby

5. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

6. prieskum trhu a verejnej mienky

7. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti(veľkoobchod)

8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

10. Poskytovanie platobných služieb podľa ustanovenia §2 ods. 1 písm. c) bod 1 a 2 a písm. e) Zákona 492/2009 Z.z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to: a) vykonávanie platobných operácií vrátane prevodu finančných prostriedkov z platobného účtu alebo na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb 1. úhradou, 2. prostredníctvom platobnej karty alebo iného platobného prostriedku, b) vydávanie platobného prostriedku a prijímanie platobných operácií

11. Poskytovanie platobných služieb podľa ustanovenia §2 ods. 1 písm. g) a h) zákona 492/2009 Z.z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to platobnú iniciačnú službu a službu informovania o platobnom účte.

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Mgr. Jana Hmírová, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zelená 442/25, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 03 , Dátum narodenia: 07.01.1986, Deň vzniku funkcie: 06.05.2021

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Peter Stražovec, Bydlisko: Názov obce: Rosina 1024, PSČ: 013 22 , Dátum narodenia: 04.06.1980, Deň vzniku funkcie: 06.05.2021

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Michal Polák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zemianske Lieskové 565, Názov obce: Melčice-Lieskové, PSČ: 913 05 , Dátum narodenia: 18.08.1987, Deň vzniku funkcie: 25.06.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť zastupujú a v jej mene konajú dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Matej Gálik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kremeľská 148, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devín, PSČ: 841 10 , Dátum narodenia: 01.12.1987, Deň vzniku funkcie: 06.05.2021

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Maslík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rakové 71/5, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , Dátum narodenia: 30.03.1980, Deň vzniku funkcie: 06.05.2021

Meno a priezvisko: JUDr. Daniela Hmírová, Bydlisko: Názov obce: Brezany 154, PSČ: 010 04 , Dátum narodenia: 23.07.1961, Deň vzniku funkcie: 06.05.2021

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   125 000,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   125 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   125 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 500 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   250,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie spoločnosti nebudú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu(burza cenných papierov). Akcie spoločnosti sú prevoditeľné iba so súhlasom spoločnosti. O udelení súhlasu na prevod akcií rozhoduje predstavenstvo spoločnosti pri dodržaní predkupného práva ostatných akcionárov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1