Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R012244

OBCHODNÉ MENO: ECOEN Slovakia, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10869/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dúbravca 5, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 

IČO: 44 794 142

DEŇ ZÁPISU: 11.06.2009

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

6. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

7. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

8. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

9. faktoring a forfaiting

10. finančný leasing

11. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

12. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

13. priemyselný výskum a experimentálny vývoj

14. administratívne služby

15. vedenie účtovníctva

16. prenájom hnuteľných vecí

17. plnenie tlakových nádob na dopravu plynov

18. výroba jednoduchých výrobkov z kovu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Jánošík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Moyzesa 94/64, Názov obce: Kláštor pod Znievom, PSČ: 038 43 , Dátum narodenia: 14.02.1992, Deň vzniku funkcie: 14.08.2019

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: JUDr. Ing. Vít Čelko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vitanová 95, Názov obce: Vitanová, PSČ: 027 12 , Dátum narodenia: 10.04.1985, Deň vzniku funkcie: 24.05.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva spoločne s členom predstavenstva. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí predseda predstavenstva a člen predstavenstva k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Stanislav Kollár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Rázusa 56, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 , Dátum narodenia: 27.02.1965, Deň vzniku funkcie: 11.06.2009

Meno a priezvisko: Patrícia Kirnová, Bydlisko: Názov obce: Necpaly 324, PSČ: 038 12 , Dátum narodenia: 18.05.1977, Deň vzniku funkcie: 12.05.2018

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   250,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: ECOEN Slovakia SPV SK 2, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rudohorská 33, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 11 , IČO 51 197 596

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti ECOEN Slovakia, a.s. dňa 06.11.2017 rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti ECOEN Slovakia, a.s., so sídlom Dúbravca 5, 036 01 Martin, IČO: 44 794 142 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou ECOEN Slovakia SPV SK 2, s.r.o., so sídlom Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 51 197 596 ako zanikajúcou spoločnosťou a o prechode imania zanikajúcej spoločnosti ECOEN Slovakia SPV SK 2, s.r.o. na obchodnú spoločnosť ECOEN Slovakia, a.s.. Obchodná spoločnosť ECOEN Slovakia, a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti ECOEN Slovakia SPV SK 2, s.r.o..

2. Dňa 07.12.2022 bolo začaté konanie o zrušení spoločnosti. Konanie je vedené Okresným súdom Žilina pod Sp. zn.: 44CbR//27/2022.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1