Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R012280

OBCHODNÉ MENO: SCP PAPIER, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10039/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mostová 5358/29, Názov obce: Ružomberok, PSČ: 034 01 

IČO: 36 373 583

DEŇ ZÁPISU: 18.08.1997

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti,

2. - maloobchod v rozsahu voľnej živnosti,

3. - vnútroštátna nákladná cestná doprava

4. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

5. prenájom hnuteľných vecí

6. skladovanie

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Ing. Štefan Šteller, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tichá 778/3, Názov obce: Dunajská Lužná, PSČ: 900 42 , Dátum narodenia: 15.08.1964, Deň vzniku funkcie: 18.08.1997

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Miroslav Kadvolt, Bydlisko: Názov obce: Hurbanova Ves 14, Dátum narodenia: 08.06.1959, Deň vzniku funkcie: 11.08.2004

Meno a priezvisko: Milan Mikluš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Majoránová 14803/12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 28.08.1973, Deň vzniku funkcie: 21.07.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva samostatne.

ODŠTEPNÝ ZÁVOD (INÁ ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA PODNIKU)

OZNAČENIE: SCP PAPIER, a.s. Ružomberok, odštepný závod Bratislava

ADRESA UMIESTNENIA

Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 100/A, Názov obce: Bratislava - Vajnory, PSČ: 831 04 

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU:

1. - veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti,

2. - maloobchod v rozsahu voľnej živnosti,

3. - vnútroštátna nákladná cestná doprava

4. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

5. prenájom hnuteľných vecí

6. skladovanie

 

VEDÚCI ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU: 

Meno a priezvisko: Elena Sabolová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Eisnerova 9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 07 , Dátum narodenia: 31.10.1966, Deň vzniku funkcie: 25.05.2009

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: František Krajča, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fraňa Kráľa 20, Názov obce: Bratislava, Dátum narodenia: 15.04.1945, Deň vzniku funkcie: 11.08.2004

Meno a priezvisko: Mgr. Martin Koreň, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 2122/32, Názov obce: Šamorín, PSČ: 931 01 , Dátum narodenia: 21.04.1980, Deň vzniku funkcie: 18.05.2017

Meno a priezvisko: Ing. Jana Kadvoltová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hany Meličkovej 41, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 24.06.1972, Deň vzniku funkcie: 18.05.2017

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   398 400,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   398 400,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1200 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:   332,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

POVOLENIE REŠTRUKTURALIZAČNÉHO KONANIA

Povolenie konania: 18.06.2022

Uznesením Okresného súdu Žilina č. k. 9R/1/2022 - 133 zo dňa 10. júna 2022 bola povolená reštrukturalizácia spoločnosti.

SKONČENIE REŠTRUKTURALIZAČNÉHO KONANIA

Skončenie reštrukturalizačného konania: 17.12.2022

Uznesením Okresného súdu Žilina Sp. zn.:9R/1/2022 - 835 zo dňa 12. decembra 2022 súd potvrdil reštrukturalizačný plán dlžníka a ukončil reštrukturalizáciu.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou dňa 24. 7. 1997 v zmysle § 154 Obchodného zákonníka a nasledujúce, jednorazovo podľa § 172 Obchodného zákonníka a schválením stanov.

2. Na valnom zhromaždení konanom dňa 19.5.1998 bola schválená zmena stanov.

3. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 7.6.1999 bola schválená zmena stanov.

4. Zapisuje sa zmena stanov v zmysle Uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 17.9.2002 v NZ 276/02 napísanej na NÚ JUDr. Márie Macháčkovej, Medveckého č. 1, Ružomberok.

5. Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia Valného zhromaždenia zo dňa 27.11.2003 v NZ 276/02 napísanej na NÚ JUDr. Márie Macháčkovej, Medveckého č. 1, Ružomberok.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1