Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Žilina - Nové zápisy
R012226

OBCHODNÉ MENO: ODEKO RD 2 s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 81192/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. R. Štefánika 887/40, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 

IČO: 55 163 041

DEŇ ZÁPISU: 19.01.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Prípravné práce k realizácií stavby

2. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

3. Dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov

4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)

5. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

7. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

8. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

9. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

10. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

11. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

12. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

13. Vedenie účtovníctva

14. Prenájom hnuteľných vecí

15. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Uhrin, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martina Martinčeka 4701/2, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 , Dátum narodenia: 24.11.1980, Deň vzniku funkcie: 19.01.2023

Meno a priezvisko: Ing. Peter Bodo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): V. Žingora 1687/54, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , Dátum narodenia: 02.11.1973, Deň vzniku funkcie: 19.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú vždy aspoň dvaja konatelia spoločne; konatelia konajú za spoločnosť tak, že k napísanému, vytlačenému alebo inak zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: ODEKO LM s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. R. Štefánika 887/40, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , IČO 52 888 533

Výška vkladu: 40 000,000000 EUR (Nehnuteľnosť), Rozsah splatenia: 40 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  40 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  40 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1