Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Žilina - Nové zápisy
R012227

OBCHODNÉ MENO: PARADOX s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 81185/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Hradisko 280/35, Názov obce: Hôrky, PSČ: 010 04 

IČO: 55 146 490

DEŇ ZÁPISU: 19.01.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

4. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

5. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

6. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

7. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

8. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

9. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

10. Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

11. Fotografické služby

12. Dizajnérske činnosti

13. Čistiace a upratovacie služby

14. Administratívne služby

15. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

16. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

17. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

18. Prípravné práce k realizácii stavby

19. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

20. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

21. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

22. Vedenie účtovníctva

23. Prenájom hnuteľných vecí

24. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

25. Sťahovacie služby

26. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

27. Faktoring a forfaiting

28. Verejné obstarávanie

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Michal Brutovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Hradisko 280/35, Názov obce: Hôrky, PSČ: 010 04 , Dátum narodenia: 03.11.1986, Deň vzniku funkcie: 19.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Michal Brutovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Hradisko 280/35, Názov obce: Hôrky, PSČ: 010 04 , Dátum narodenia: 03.11.1986

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1