Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R012551

OZNAČENIE PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY: ZVVZ-Enven Engineering, a.s. - organizačná zložka

ODDIEL: Po

VLOŽKA ČÍSLO: 397/V

ADRESA MIESTA ČINNOSTI: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Učňovská 6, Názov obce: Košice - Šaca, PSČ: 040 15 

IČO: 36 743 291

DEŇ ZÁPISU: 23.02.2007

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. montáž, kompletizácia, servis a opravy vzduchotechnických zariadení

2. inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie

3. sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľných živností

4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

5. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU): 

 

Meno a priezvisko: Ing. Eugen Frajt, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vojenská 2552/88, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01 , Dátum narodenia: 03.09.1963, Deň vzniku funkcie: 01.01.2021

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY JE OPRÁVNENÝ: Menom organizačnej zložky jedná a podpisuje jej vedúci.

ZAHRANIČNÁ OSOBA

OBCHODNÉ MENO: ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sažinova 1339, Názov obce: Milevsko, PSČ: 399 01 , Štát: Česká republika 

PRÁVNA FORMA: akciová spoločnosť

REGISTER A ČÍSLO ZÁPISU DO REGISTRA, V KTOROM JE ZAPÍSANÁ

Register: Obchodný register Krajského súdu v Českých Budějoviciach Číslo zápisu: oddiel B, vložka 1578

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia:

Meno a priezvisko: Ing. Bohumila Chrappová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Diakovce 190, Názov obce: Diakovce, PSČ: 925 81 , Dátum narodenia: 24.03.1962, Deň vzniku funkcie: 24.09.2019

Meno a priezvisko: Mgr. Michal Belianský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Starohájska ulica 6641/5, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , Dátum narodenia: 02.03.1985, Deň vzniku funkcie: 01.01.2021

Meno a priezvisko: Ing. Pavel Hejna, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kpt. Jaroše 1088, Názov obce: Milevsko, PSČ: 399 01 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 25.12.1966, Deň vzniku funkcie: 25.07.2022

Meno a priezvisko: Ing. Martin Vojáček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svatováclavská 2521, Názov obce: Žatec, PSČ: 438 01 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 11.08.1971, Deň vzniku funkcie: 25.07.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu: Spoločnosť zastupujú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva.Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k napísanej alebo vytlačenej forme spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné alebo certifikované elektronické podpisy s uvedením mena a funkcie dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1