Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R012552

OBCHODNÉ MENO: Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 15230/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Masarykova 9, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 

IČO: 36 582 433

DEŇ ZÁPISU: 23.07.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

3. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti

4. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností

5. reklamná a propagačná činnosť

6. prenájom hnuteľných vecí

7. prevádzkovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti - všeobecná nemocnica

8. prevádzkovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti - poliklinika

9. masérske služby

10. doprava do zdravotníckeho zariadenia alebo zo zdravotníckeho zariadenia

11. zubná technika

12. vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby

13. klinická psychológia

14. certifikovaná pracovná činnosť - dopravná psychológia

15. certifikovaná pracovná činnosť - psychoterapia

16. certifikovaná pracovná činnosť - klinická psychofyziológia (neurofeedback a biofeedback)

17. pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne

18. certifikovaná pracovná činnosť - pracovná a organizačná psychológia

19. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: MUDr. Mária Grüllingová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Smaragdová 43, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 07.03.1970, Deň vzniku funkcie: 21.05.2018

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Valaška, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malá Pažiť 1124/35, Názov obce: Veľký Kýr, PSČ: 941 07 , Dátum narodenia: 12.12.1984, Deň vzniku funkcie: 20.01.2020

Meno a priezvisko: MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ďumbierska 34, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 28.01.1973, Deň vzniku funkcie: 01.04.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: ProCare, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Einsteinova 23-25, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , IČO 35 890 568

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: Záložná zmluva 16.11.2022, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 16.11.2022

Záložný veriteľ: 

Obchodné meno/názov: Komerční banka, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Příkopě 33 čp. 969, Názov obce: Praha 1, PSČ: 114 07 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 45317054

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: BM MEDIK s.r.o. , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cimborkova 14, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 , IČO 46 361 251

Obchodné meno/názov: V. M. ORL s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moldavská cesta 8/A, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 , IČO 36 710 024

Obchodné meno/názov: JUDUMED s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kudlovská 303/80, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01 , IČO 36 515 205

PREDAJ

Predaj časti podniku Predaj časti podniku na základe Zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 26.09.2012 kupujúcemu Alpha medical, a.s., so sídlom Červenej armády 25, 036 01 Martin, IČO: 31 647 758, zápis v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10452/L.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1