Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R012545

OBCHODNÉ MENO: Tomáš Kolek - TOMIX s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 27041/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zupkova 13, Názov obce: Košice, PSČ: 040 22 

IČO: 46 020 560

DEŇ ZÁPISU: 02.02.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

4. opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov

5. uvádzanie do prevádzky, revízie a opravy požiarnych klapiek

6. projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie

7. projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení

8. oprava a kontrola požiarnych hydrantov

9. oprava a kontrola požiarnych vodovodov

10. kontrola, opravy a montáž systémov automatického hasenia

11. výroba jednoduchých výrobkov z kovu

12. opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

13. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

14. montáž, oprava, servis a kontrola protipožiarnych výplní a uzáverov stavebných otvorov

15. Technik požiarnej ochrany

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Tomáš Kolek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zupkova 7, Názov obce: Košice - mestská časť Dargovských hrdinov, PSČ: 040 22 , Dátum narodenia: 17.07.1981, Deň vzniku funkcie: 02.02.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ jedná samostatne a za spoločnosť podpisuje právne úkony tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Tomáš Kolek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zupkova 7, Názov obce: Košice - mestská časť Dargovských hrdinov, PSČ: 040 22 , Dátum narodenia: 17.07.1981

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1