Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R012546

OBCHODNÉ MENO: TRANSPORTA GROUP s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 35779/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Letná 35, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01 

IČO: 47 691 697

DEŇ ZÁPISU: 10.05.2014

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

6. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

7. kuriérske služby

8. skladovanie

9. baliace činnosti, manipulácia s tovarom

10. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

11. výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom (konzervovanie)

12. poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

13. ubytovacie služby s poskytovaním pripravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

14. počítačové služby

15. finančný leasing

16. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

17. faktoring a forfaiting

18. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

19. prenájom hnuteľných vecí

20. administratívne služby

21. poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Rudolf Ballasch, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska 2503/1, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01 , Dátum narodenia: 30.01.1989, Deň vzniku funkcie: 10.05.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Rudolf Ballasch, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska 1, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01 , Dátum narodenia: 30.01.1989

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1