Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R012549

OBCHODNÉ MENO: VP FIN s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 52810/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alešovo nábrežie 101/34, Názov obce: Košice - mestská časť Sever, PSČ: 040 01 

IČO: 54 158 737

DEŇ ZÁPISU: 06.11.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

4. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

5. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

6. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

7. Prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

8. Prenájom hnuteľných vecí

9. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

10. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

11. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

12. Administratívne služby

13. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

14. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

15. Športová činnosť podľa § 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

16. Podriadený finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia, kapitálového trhu, prijímania vkladov, poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov, starobného dôchodkového sporenia a doplnkového dôchodkového sporenia.

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Peter Vojtek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alešovo nábrežie 101/34, Názov obce: Košice - mestská časť Sever, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 12.07.1982, Deň vzniku funkcie: 06.11.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý z konateľov spoločnosti koná samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Peter Vojtek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alešovo nábrežie 101/34, Názov obce: Košice - mestská časť Sever, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 12.07.1982

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1