Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R012533

OBCHODNÉ MENO: Russo - M s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 41535/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štós 262, Názov obce: Štós, PSČ: 044 26 

IČO: 50 859 510

DEŇ ZÁPISU: 25.05.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

4. Prípravné práce k realizácii stavby

5. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

6. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

7. Prenájom hnuteľných vecí

8. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

9. Sťahovacie služby

10. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Milan Rusina, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štós 262, Názov obce: Štós, PSČ: 044 26 , Dátum narodenia: 05.11.1984, Deň vzniku funkcie: 25.05.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Štatutárnym orgánom spoločnosti je jeden alebo viac konateľov, ktorí konajú v jej mene navonok voči tretím osobám tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Milan Rusina, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štós 262, Názov obce: Štós, PSČ: 044 26 , Dátum narodenia: 05.11.1984

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1