Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R012539

OBCHODNÉ MENO: Superbia s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 31245/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Húskova 83, Názov obce: Košice, PSČ: 040 23 

IČO: 46 944 311

DEŇ ZÁPISU: 15.12.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. prípravné práce k realizácii stavby

6. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

7. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

8. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

9. počítačové služby

10. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

11. čistiace a upratovacie služby

12. oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky

13. prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona číslo 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti v rozsahu projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

14. vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

15. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických

16. činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení

17. montáž, rekonštrukcia a údržba nevyhradených technických zariadení

18. Prenájom hnuteľných vecí

19. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

20. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

21. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

22. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

23. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

24. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

25. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Jozef Ivanko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Húskova 1294/83, Názov obce: Košice - mestská časť Sídlisko KVP, PSČ: 040 23 , Dátum narodenia: 03.08.1985, Deň vzniku funkcie: 16.03.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti koná konateľ samostatne v celom rozsahu.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jozef Ivanko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Húskova 1294/83, Názov obce: Košice - mestská časť Sídlisko KVP, PSČ: 040 23 , Dátum narodenia: 03.08.1985

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1