Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R012531

OBCHODNÉ MENO: REX TRADE, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 13625/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bočná 10, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 

IČO: 36 217 573

DEŇ ZÁPISU: 28.11.2002

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

3. sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby a dopravy

4. organizovanie športových, spoločenských a kultúrnych podujatí a večierkov

5. správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu

6. prenájom nehnuteľností s poskytovaním čistiacich a upratovacích prác

7. zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov

8. reklamná, propagačná a inzertná činnosť

9. faktoring a forfaiting

10. leasing spojený s financovaním

11. čistenie budov a upratovacie práce

12. prieskum trhu

13. výstavnícka činnosť a organizovanie školení

14. prenájom a leasing motorových vozidiel, stavebných strojov, zariadení a strojových základných prostriedkov, motocyklov a ostatných dopravných prostriedkov, strojov a nástrojov a tovaru osobnej potreby

15. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností

16. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

17. ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

18. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

19. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

20. prevádzkovanie výdajne stravy

21. poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Dušan Trnka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pajorova 2, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 14.07.1970, Deň vzniku funkcie: 01.08.2012

Meno a priezvisko: Ing. Vladislav Melničak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vojenská 8, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 19.05.1970, Deň vzniku funkcie: 01.08.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Dušan Trnka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pajorova 2, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 14.07.1970

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Vladislav Melničák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vojenská 8, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 19.05.1970

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 9.10.2002 v znení dodatku č. 1 zo dňa 15.11.2002 podľa § 105a nasl. zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1