Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R012535

OBCHODNÉ MENO: SARIV, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 6864/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Húskova 87, Názov obce: Košice, PSČ: 040 23 

IČO: 31 715 541

DEŇ ZÁPISU: 20.10.1995

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. veľkoobchodná a maloobchodná činnosť poľnohospodárske základné produkty, kvety, surové kožky, kože, potraviny, ta- bak, tabakové výrobky, zelenina, ovocie, mäso, mäsové výrobky, domáce potreby, textil, odevy, obuv, elektrospotrebiče, spotrebná elektronika, sklo, porcelán, papier, farby, laky, čistiace prostriedky, kozmetika, pevné a tekuté palivá, kovové rudy, hutnícke výrobky, drevo, stavebný materiál, železiarsky tovar, inštalatérske a vykurovacie zariadenia, priemyselné hnojivá, chemikálie, plasty, stroje obrábacie, stavebné a textilné stroje, kancelárske stroje a zariadenia, poľnohospodárske stroje a príslušenstvo, poľnohospodárske traktory, dopravné zariadenia, trhacie nity

2. sprostredkovanie obchodu

3. veľkoobchodná činnosť s farmaceutickými výrobkami

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ľudmila Ferencová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Húskova 87, Názov obce: Košice, PSČ: 040 23 , Dátum narodenia: 13.12.1963, Deň vzniku funkcie: 20.10.1995

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ľudmila Ferencová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Húskova 87, Názov obce: Košice - mestská časť Sídlisko KVP, PSČ: 040 23 , Dátum narodenia: 13.12.1963

Výška vkladu: 10 456,080000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 10 456,080000 EUR

Obchodné meno/názov: SARIV - Němčík, s.r.o., Sídlo: Názov obce: Třanovice 290, PSČ: 739 53 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 253 53 551

Výška vkladu: 59 251,140000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 59 251,140000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  69 707,220000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  69 707,220000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 2.10.1995 podľa zák. č. 513/91 Zb.

2. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 17.3.1997. Zahraničný kapitál: 17,5% Česká republika

3. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 5.5.1998. Spoločenská zmluva je upravená podľa zák. č. 11/98 Z.z.

4. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 17.3.1999.

5. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 6.10.2003.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1