Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R012537

OBCHODNÉ MENO: SLOVAKIA TREND - VEĽKOOBCHOD, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 29170/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Michalovská 62, Názov obce: Sobrance, PSČ: 073 01 

IČO: 46 512 411

DEŇ ZÁPISU: 01.02.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

6. výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba

7. výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva

8. výroba plastov v primárnej forme

9. výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

10. čistiace a upratovacie služby

11. výroba jednoduchých výrobkov z kovu

12. reklamné a marketingové služby

13. prenájom hnuteľných vecí

14. administratívne služby

15. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

16. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

17. Prieskum trhu a verejnej mienky

18. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Emília Žeňuchová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komárovce 126, Názov obce: Sobrance, PSČ: 073 01 , Dátum narodenia: 04.07.1963, Deň vzniku funkcie: 01.07.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Konateľ sa v mene spoločnosti podpisuje tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. Kristína Dubaj, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priezračná 3557/1, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 17.09.1984, Deň vzniku funkcie: 01.08.2018

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista koná za spoločnosť samostatne. Pri písomných právnych úkonoch podpisuje za spoločnosť tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis. Prokurista je oprávnený scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Emília Žeňuchová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komárovce 126, Názov obce: Sobrance, PSČ: 073 01 , Dátum narodenia: 04.07.1963

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1