Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R012536

OBCHODNÉ MENO: SAVE 2, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 19225/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lomnická 809/2, Názov obce: Košice - mestská časť Sever, PSČ: 040 01 

IČO: 31 657 052

DEŇ ZÁPISU: 19.08.1992

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. inštalácia a opravy chladiarenských zariadení ústredného kúrenia a vetrania

2. opravy, rekonštrukcie a revízie bleskozvodných zariadení

3. revízie elektrozariadení a elektromontážne práce

4. výroba, inštalácia a opravy chladiacich zariadení, ústredného kúrenia a vetrania, klimatizácia

5. inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov

6. montáž, úprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia

7. revízia elektrických zariadení

8. zámočnícke práce a kovovýroba

9. výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, ak ide o výrobu a dodávku elektriny v solárnych zariadeniach

10. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

11. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

12. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

13. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

14. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

15. prenájom hnuteľných vecí

16. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

17. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

18. prípravné práce k realizácii stavby

19. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

20. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

21. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

22. kuriérske služby

23. faktoring a forfaiting

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Tomáš Turský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okánikovo 1, Názov obce: Veľké Kosihy, PSČ: 946 21 , Dátum narodenia: 06.07.1994, Deň vzniku funkcie: 14.03.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Tomáš Turský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okánikovo 1, Názov obce: Veľké Kosihy, PSČ: 946 21 , Dátum narodenia: 06.07.1994

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 23.6.1992 v súlade s § 172 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.

2. Doplnenie stanov a.s. schválené valným zhromaždením dňa 29.3.1994.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 18.5.1995.

4. Zmena stanov schválená VZ dňa 20.6.1996.

5. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 17.6.1997.

6. Zmena stanov schválená VZ dňa 26.7.2000.

7. Zápisnica z mimoriadneho VZ a.s. dňa 22.12.2000.

8. Zmena stanov a.s. zo dňa 10.4.2002.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1