Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R012527

OBCHODNÉ MENO: Pneavy s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 21421/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Užhorodská 72, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01 

IČO: 44 006 055

DEŇ ZÁPISU: 11.03.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)

2. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

3. opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených tehnických zariadení zdvíhacích v rozsahu technické zariadenia zdvíhacie skupiny A: c výťahy

4. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení zdvíhacích

5. prípravné práce k realizácii stavby

6. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

7. Počítačové služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

8. Montáž , rekonštrukcia , údržba nevyhradených technických zariadení

9. Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Dušan Hinďoš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Užhorodská 72, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01 , Dátum narodenia: 30.09.1960, Deň vzniku funkcie: 11.03.2008

Meno a priezvisko: Ing. Ľudmila Hinďošová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Užhorodská 72, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01 , Dátum narodenia: 03.09.1962, Deň vzniku funkcie: 11.03.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Dušan Hinďoš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Užhorodská 222/72, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01 , Dátum narodenia: 30.09.1960

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Ľudmila Hinďošová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Užhorodská 222/72, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01 , Dátum narodenia: 03.09.1962

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1