Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R012525

OBCHODNÉ MENO: PETRO, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 15956/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mariánske námestie 14, Názov obce: Spišské Podhradie, PSČ: 053 04 

IČO: 36 484 075

DEŇ ZÁPISU: 21.02.2003

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností

2. sprostredkovateľská činnosť

3. píliarska výroba

4. výroba iných výrobkov z dreva

5. krajčírske práce

6. čalúnnicke práce

7. demolácie a zemné práce

8. prípravné práce pre stavbu

9. maliarske a natieračské práce

10. upratovacie práce

11. reklamná a propagačná činnosť

12. nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla

13. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

14. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Peter Petruško, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Olšavka 3, Názov obce: Olšavka, PSČ: 053 61 , Dátum narodenia: 21.06.1968, Deň vzniku funkcie: 15.08.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Peter Petruško, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Olšavka 3, Názov obce: Spišské Vlachy, PSČ: 053 61 , Dátum narodenia: 21.06.1968

Výška vkladu: 6 638,783775 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.2.2003, uzavretou podľa zák.č. 513/91 Zb.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1