Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R012523

OBCHODNÉ MENO: P. G. MIX s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 33607/V

SÍDLO:  Názov obce: Buzica 130, PSČ: 044 73 

IČO: 47 448 954

DEŇ ZÁPISU: 03.10.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

2. Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla

3. Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí

4. Fotografické služby

5. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

6. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

7. Administratívne služby

8. Prenájom hnuteľných vecí

9. Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

10. Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov

11. Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba

12. Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

13. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu,

14. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

15. Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie

16. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

17. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

18. Reklamné a marketingové služby

19. Vydavateľská činnosť

20. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

21. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

22. Počítačové služby

23. Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov

24. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

25. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

26. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

27. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

28. Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ágoston Rojkovich, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Margit Körút 26., 4 em. 2A, Názov obce: Budapešť 02, PSČ: 1027 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 18.01.1993, Deň vzniku funkcie: 17.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: TERRALEX Kft., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Frankel Leó út 92. 2. em. 9., Názov obce: Budapešť, PSČ: 1023 , Štát: Maďarsko , Iné identifikačné číslo: Cg.01-09-347703

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1