Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R012521

OBCHODNÉ MENO: ono-dent s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 30403/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vojenská 7, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 

IČO: 46 790 781

DEŇ ZÁPISU: 10.08.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - ambulancie s odborným zameraním stomatológia

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

6. prenájom hnuteľných vecí

7. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

8. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

9. služby súvisiace so skrášľovaním tela

10. administratívne služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: MUDr. Jana Ondrašovičová, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vojenská 7, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 18.05.1974, Deň vzniku funkcie: 10.09.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch v mene spoločnosti pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Jana Ondrašovičová, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vojenská 7, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 18.05.1974

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1