Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R012522

OBCHODNÉ MENO: Osvetlenie a energetické systémy s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 46482/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rampová 5, Názov obce: Košice - mestská časť Sever, PSČ: 040  01 

IČO: 34 145 869

DEŇ ZÁPISU: 04.09.1996

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - montáž, oprava, údržba elektrických zariadení

2. - projektovanie elektrických zariadení

3. - revízia elektrických zariadení

4. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností

5. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných ohlasovacích živností

6. - sprostredkovateľská činnosť

7. - konzultačná a poradenská činnosť (s výnimkou činnosti ekonomických, účtovných a organizačných poradcov)

8. - sprostredkovanie obchodu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Vítězslav Chmelík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hradecká 2526/3, Názov obce: Praha 3, PSČ: 13000 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 25.12.1963, Deň vzniku funkcie: 26.06.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: ELTODO, a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novodvorská 1010/14, Názov obce: Praha 4, PSČ: 14200 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 45274517

Výška vkladu:  198 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  198 000,000000 EUR

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ladislav Beran, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vršovická 1286/88, Názov obce: Praha 10, PSČ: 10000 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 30.11.1977, Deň vzniku funkcie: 26.06.2017

Meno a priezvisko: Marek Frey, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Feřtekova 547/7, Názov obce: Praha, PSČ: 181 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 28.02.1985, Deň vzniku funkcie: 01.03.2018

Meno a priezvisko: MVDr. Veronika Tykačová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kruhová 555, Názov obce: Kamenice, PSČ: 25168 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 25.03.1992, Deň vzniku funkcie: 04.01.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   198 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   198 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 30.5.1996 bez výzvy na upísanie akcií podľa ô 172 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Rozhodnutie zakladateľov o založení a.s. osvedčené do notárskej zápisnice spísanej notárom JUDr. Ľubicou Bičanovou dňa 30.5.1996 pod č. N 261/96, Nz 276/96. Stary spis: Sa 590

2. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 21.2.2001 (notárska zápisnica N 53/2001, Nz 51/2001) schválilo zmenu stanov a.s.

3. Valné zhromaždenie dňa 25.09.2003 rozhodlo o zmenách v predstavenstve a v dozornej rade a.s.

4. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.08.2005 osvedčené do notárskej zápisnice č. N 554/2005, Nz 36189/2005, NCRls 35669/2005.

5. Zvýšenie základného imania na 10.000.000,-Sk na základe rozhodnutia jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 1037/2005, Nz 46164/2005, NCRls 45559/2005 dňa 04.10.2005.

6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.11.2005 o zlúčení so spoločnosťou CITELUM-M, s.r.o., Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec, IČO: 36 028 797, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č. 5248/S, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 1552/2005, Nz 52132/2005 dňa 03.11.2005. Spoločnosť CITELUM Slovakia, a.s. je právnym nástupcom spoločnosti, s.r.o., CITELUM-M, s.r.o., Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec , IČO: 36 028 797, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č. 5248/S, a preberá všetky jej práva a záväzky dňom 31.12.2005.

7. Notárska zápisnica č. N 534/2010, Nz 13703/2010, NCRls 13954/2010 zo dňa 21.04.2010.

8. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 679/2010, Nz 17433/2010 zo dňa 18.05.2010 o zmene právnej formy spoločnosti CITELUM Slovakia, a. s., so sídlom Grösslingova 51, 811 09 Bratislava, IČO: 34 145 869, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3460/B z akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným.

9. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.12. 2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1