Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R012514

OBCHODNÉ MENO: M-KA Stav s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 55546/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuzmányho 57, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 

IČO: 55 064 353

DEŇ ZÁPISU: 08.12.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu , služieb , výroby

2. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

3. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30m

4. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

5. Sťahovacie služby

6. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

7. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva , korku , slamy prútia a ich úprava , oprava a údržba

8. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

9. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

10. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod)

11. Prípravné práce k realizácii stavby

12. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

13. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

14. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

15. Inžinierska činnosť , stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

16. Čistiace a upratovacie služby

17. Administratívne služby

18. Činnosť podnikateľských , organizačných a ekonomických poradcov

19. Reklamné a marketingové služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Martin Krajňák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 460/88, Názov obce: Nižná Myšľa, PSČ: 044 15 , Dátum narodenia: 10.10.1982, Deň vzniku funkcie: 08.12.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Martin Krajňák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 460/88, Názov obce: Nižná Myšľa, PSČ: 044 15 , Dátum narodenia: 10.10.1982

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1