Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R012513

OBCHODNÉ MENO: Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 4039/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Turecká 54/51, Názov obce: Dobšiná, PSČ: 049 25 

IČO: 31 683 410

DEŇ ZÁPISU: 31.12.1993

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. lesníctvo, včítane predaja nespracovaných lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

2. poľnohospodárstvo, lesníctvo, poľovníctvo a súvisiace služby

3. organizovanie poplatkového odstrelu zveriny pre domácich a zahraničných hostí

4. cestná nákladná doprava

5. prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí

6. činnosti v oblasti nehnuteľností

7. prenájom nehnuteľností

8. zber, výkup a predaj lesných plodín /lesníctvo, vrátane predaja nespracovaných lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja/

9. poľnohospodárstvo, včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

10. spracovanie biomasy

11. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

12. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

13. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

14. výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

15. podnikanie v oblasti s iným ako nebezpečným odpadom

16. prípravné práce k realizácii stavby

17. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

18. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

19. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

20. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

21. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

22. čistiace a upratovacie služby

23. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Mgr. Jozef Rogos, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 611/39, Názov obce: Dobšiná, PSČ: 049 25 , Dátum narodenia: 23.05.1979, Deň vzniku funkcie: 01.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov:  Mesto Dobšiná, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 554/20, Názov obce: Dobšiná, PSČ: 049 25 , IČO 00 328 197

Výška vkladu:  118 735,000000 EUR, Rozsah splatenia:  118 735,000000 EUR

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Radovan Žori, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 561, Názov obce: Dobšiná, PSČ: 049 25 , Dátum narodenia: 09.02.1982, Deň vzniku funkcie: 21.01.2015

Meno a priezvisko: Karol Horník, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 954/1, Názov obce: Dobšiná, PSČ: 049 25 , Dátum narodenia: 28.04.1953, Deň vzniku funkcie: 28.02.2019

Meno a priezvisko: Martin Lipták, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 613/243, Názov obce: Dobšiná, PSČ: 049 25 , Dátum narodenia: 08.01.1978, Deň vzniku funkcie: 28.02.2019

Meno a priezvisko: Mgr. Pavol Fajdek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jarková 340/10, Názov obce: Dobšiná, PSČ: 049 25 , Dátum narodenia: 23.04.1967, Deň vzniku funkcie: 25.11.2022

Meno a priezvisko: Stanislav Grančák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vyše mesta 1030/32, Názov obce: Dobšiná, PSČ: 049 25 , Dátum narodenia: 13.03.1982, Deň vzniku funkcie: 25.11.2022

Meno a priezvisko: Milan Horváth, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Železničná 315/38, Názov obce: Dobšiná, PSČ: 049 25 , Dátum narodenia: 12.12.1981, Deň vzniku funkcie: 25.11.2022

Meno a priezvisko: Mgr. Mária Hutníková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska 715/38, Názov obce: Dobšiná, PSČ: 049 25 , Dátum narodenia: 07.09.1991, Deň vzniku funkcie: 25.11.2022

Meno a priezvisko: Marián Kalmár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zimná 135/23, Názov obce: Dobšiná, PSČ: 049 25 , Dátum narodenia: 25.06.1993, Deň vzniku funkcie: 25.11.2022

Meno a priezvisko: Emil Kozák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vyše mesta 1027/31, Názov obce: Dobšiná, PSČ: 049 25 , Dátum narodenia: 27.10.1989, Deň vzniku funkcie: 25.11.2022

Meno a priezvisko: Anna Macková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slnečná 395/6, Názov obce: Dobšiná, PSČ: 049 25 , Dátum narodenia: 03.01.1957, Deň vzniku funkcie: 25.11.2022

Meno a priezvisko: Ján Málik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vyše mesta 1026/29, Názov obce: Dobšiná, PSČ: 049 25 , Dátum narodenia: 02.04.1982, Deň vzniku funkcie: 25.11.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   118 735,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   118 735,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 1.12.1993, uzavretou podľa zák.č. 513/91 Zb.

2. Zmena zakladateľskej listiny vo forme Notárskej zápisnice číslo N 47/95, Nz 43/95 napísanej dňa 10.2.1995 JUDr. Jozefom Farkašovským.

3. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice číslo N 178/96, NZ 143/96 napísanej dňa 2.5.1996 JUDr. Jozefom Farkašovským.

4. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 51/97, Nz 50/97 zo dňa 12.2.1997 napísaná JUDr. Jozefom Farkašovským notárom v Rožňave.

5. Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 29.6.1998. Zakladateľská listina upravená podľa zák. č. 11/98 Zb.

6. Zmena spoločenskej zmluvy formou notárskej zápisnice č. N 357/20001, Nz 355/2001 zo dňa 31.7.2001.

7. Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice číslo N 26/02, NZ 26/02 zo dňa 17.1.2002.

8. Zmena zakladateľskej listiny - not. záp. č. N 385/02, NZ 385/02 zo dňa 22.7.2002.

9. Rozhodnutie VZ zo dňa 3.4.2003.

10. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 28.4.2004.

11. Spoločnosť je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti: Obchodné meno: NNV s.r.o. Dobšiná Sídlo: Turecká 54, 049 25 Dobšiná IČO: 36 193 224

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1