Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R012517

OBCHODNÉ MENO: N - TRADING, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 12263/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Popradská 66, Názov obce: Košice, PSČ: 040 11 

IČO: 36 204 609

DEŇ ZÁPISU: 26.02.2001

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava

2. sprostredkovanie obchodu a služieb

3. prípravné práce k realizácii stavby

4. podnikanie v oblasti nakladania s ostatným odpadom

5. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

6. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

7. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

8. demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy

9. podnikateľské poradenstvo a konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností

10. inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo

11. sprostredkovanie výroby a dopravy v rozsahu voľných živností

12. správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

13. prieskum trhu a verejnej mienky

14. spracovanie údajov

15. vedenie účtovníctva

16. činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov

17. reklamná, propagačná a inzertná činnosť

18. kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)

19. faktoring a forfaiting

20. finančný leasing

21. prenájom hnuteľných vecí

22. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb

23. správa bytového a nebytového fondu

24. upratovacie a čistiace práce

25. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla

26. neverejná osobná cestná motorová doprava vykonávaná vozidlami do 9 miest vrátane vodiča

27. banské oprávnenie na podnikanie: § 2 písm. b) zákona: otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou nižšou ako 500 000 ton § 2 písm. c) zákona: zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov § 2 písm. d) zákona: úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním § 2 písm. e) zákona: zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri vyššie uvedených činnostiach § 3 písm. a) zákona: dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečenie a likvidácia takto vytvorených banských diel a lomov, s výnimkou geologického prieskumu ložísk nevyhradených nerastov

28. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom

29. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

30. nanášanie protipožiarnych hmôt a nástrekov

31. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

32. výroba strojov pre hospodárske odvetvia

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Martin Sisol, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šoltésovej 2394/9, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 18.07.1974, Deň vzniku funkcie: 20.12.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Martin Sisol, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šoltésovej 2394/9, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 18.07.1974

Výška vkladu: 33 240,000000 EUR, Rozsah splatenia: 33 240,000000 EUR

Obchodné meno/názov: N-Invest, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šoltésovej 2394/9, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 

Výška vkladu:  132 960,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  132 960,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   166 200,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   166 200,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 7.2.2001 podľa zákona č. 513/91 Zb. v znení zák. č. 11/98 Z.z. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 12.2.2001.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1