Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R012518

OBCHODNÉ MENO: NeoPedia, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 27177/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 1922/43, Názov obce: Levoča, PSČ: 054 01 

IČO: 46 055 045

DEŇ ZÁPISU: 19.02.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

6. administratívne služby

7. počítačové služby

8. prenájom hnuteľných vecí

9. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

10. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

11. čistiace a upratovacie služby

12. reklamné a marketingové služby

13. prieskum trhu a verejnej mienky

14. cestná osobná doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest na sedenie

15. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

16. činnosť odborného lesného hospodára

17. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - všeobecnej ambulancie v špecializačnom odbore pediatria

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: MUDr. Katarína Tancárová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 1922/43, Názov obce: Levoča, PSČ: 054 01 , Dátum narodenia: 05.09.1960, Deň vzniku funkcie: 19.02.2011

Meno a priezvisko: Jakub Tancár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 1922/43, Názov obce: Levoča, PSČ: 054 01 , Dátum narodenia: 16.06.1988, Deň vzniku funkcie: 19.02.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Katarína Tancárová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 1922/43, Názov obce: Levoča, PSČ: 054 01 , Dátum narodenia: 05.09.1960

Výška vkladu: 4 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 4 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Jakub Tancár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 1922/43, Názov obce: Levoča, PSČ: 054 01 , Dátum narodenia: 16.06.1988

Výška vkladu: 1 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1