Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R012511

OBCHODNÉ MENO: Masnyk Legal s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 18602/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ťahanovské riadky 25, Názov obce: Košice - mestská časť Sever, PSČ: 040 01 

IČO: 36 668 257

DEŇ ZÁPISU: 25.08.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie právnych služieb

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: JUDr. Rastislav Masnyk, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ťahanovské riadky 307/25, Názov obce: Košice - mestská časť Sever, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 07.01.1974, Deň vzniku funkcie: 25.08.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ vykonáva právne úkony v mene spoločnosti samostatne a bez obmedzenia. Konateľ podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: JUDr. Rastislav Masnyk, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ťahanovské riadky 307/25, Názov obce: Košice - mestská časť Sever, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 07.01.1974

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1