Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R012510

OBCHODNÉ MENO: MARIAN - TRANS, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 20986/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zombova 29, Názov obce: Košice, PSČ: 040 23 

IČO: 43 887 872

DEŇ ZÁPISU: 03.01.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vnútroštna nákladná cestná doprava

2. medzinárodná nákladná cestná doprava

3. prenájom hnuteľných vecí

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

6. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

7. prípravné práce k realizácii stavby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Marián Horenský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zombova 29, Názov obce: Košice - mestská časť Sídlisko KVP, PSČ: 040 23 , Dátum narodenia: 22.09.1958, Deň vzniku funkcie: 12.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený v mene spoločnosti konať a podpisovať v celom rozsahu tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Marián Horenský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zombova 29, Názov obce: Košice - mestská časť Sídlisko KVP, PSČ: 040 23 , Dátum narodenia: 22.09.1958

Výška vkladu: 9 959,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 9 959,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  9 959,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  9 959,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: TRIŠČ TRANS, s.r.o., Sídlo: Názov obce: Jarovnice 217, PSČ: 082 63 , IČO 45 634 718

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1