Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R012507

OBCHODNÉ MENO: LUMEDIC s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 17411/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čsl. armády 9, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 

IČO: 36 600 661

DEŇ ZÁPISU: 01.01.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

2. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností

3. automatizované spracovanie údajov

4. tvorba internetových stránok

5. marketing a manažment

6. reklamná, propagačná, inzertná a akvizičná činnosť

7. činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov

8. vedenie účtovníctva

9. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, kurzov, školení a výstav

10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľných živností

11. grafické návrhy a úpravy textov, náčrtkov a obrázkov pomocou výpočtovej techniky

12. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom

13. dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát na základe zmluvy s autorom

14. poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát

15. služby súvisiace s databázami, databanky

16. správa, návrh a realizácia počítačových sietí

17. poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň

18. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia: ambulancia s odborným zameraním vnútorné lekárstvo, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, geriatria

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: MUDr. Katarína Belešová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čsl. armády 9, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 07.04.1956, Deň vzniku funkcie: 01.01.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Katarína Belešová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čsl. armády 9, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 07.04.1956

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Lucia Holodová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čsl. armády 9, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 17.08.1983

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1