Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R012506

OBCHODNÉ MENO: Ludfer plus, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 30633/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 6, Názov obce: Rozhanovce, PSČ: 044 42 

IČO: 46 124 624

DEŇ ZÁPISU: 06.04.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

4. reklamné a marketingové služby,

5. počítačové služby,

6. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

7. prenájom hnuteľných vecí,

8. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

9. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,

10. cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest na sedenie,

11. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

12. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

13. donášková služba,

14. pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ľudovít Demian, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bukureštská 2556/27, Názov obce: Košice - sídlisko Ťahanovce, PSČ: 040 13 , Dátum narodenia: 29.04.1988, Deň vzniku funkcie: 19.06.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ v mene spoločnosti koná samostatne. Konateľ sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ľudovít Demian, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bukureštská 2556/27, Názov obce: Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce, PSČ: 040 13 , Dátum narodenia: 29.04.1988

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 21.03.2011 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 19.06.2012. Zmena obchodného mena a sídla spoločnosti z PURO s.r.o., Junácka 6, 832 80 Bratislava na Ludfer plus, s.r.o., SNP 6, 044 42 Rozhanovce.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1