Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R012503

OBCHODNÉ MENO: LENES s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 29983/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ortváňová 43, Názov obce: Košice, PSČ: 040 14 

IČO: 46 597 620

DEŇ ZÁPISU: 05.06.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. prípravné práce k realizácii stavby

3. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

4. projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

5. prenájom hnuteľných vecí

6. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

7. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

11. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

12. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

13. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

14. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

15. výroba vyhradených technických zariadení eletrických

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ľubomír Lenárd, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ortvaňová 43, Názov obce: Košice - mestská časť Košická Nová Ves, PSČ: 040 14 , Dátum narodenia: 19.10.1988, Deň vzniku funkcie: 09.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ľubomír Lenárd, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ortvaňová 43, Názov obce: Košice - mestská časť Košická Nová Ves, PSČ: 040 14 , Dátum narodenia: 19.10.1988

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1