Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R012502

OBCHODNÉ MENO: LAPIDARIS Slovakia, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 47140/V

SÍDLO:  Názov obce: Čičarovce 42, PSČ: 076 71 

IČO: 52 619 575

DEŇ ZÁPISU: 07.09.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

4. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

7. Administratívne služby

8. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ferenc Tóbiás, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Centrum I. 923/30, Názov obce: Veľké Kapušany, PSČ: 079 01 , Dátum narodenia: 08.12.1967, Deň vzniku funkcie: 07.09.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ferenc Tóbiás, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Centrum I. 923/30, Názov obce: Veľké Kapušany, PSČ: 079 01 , Dátum narodenia: 08.12.1967

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Miku János, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rákóczi út 82, Názov obce: Tornyospálca, PSČ: 4642 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 04.11.1962

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1