Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R012498

OBCHODNÉ MENO: klimair s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 47073/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rastislavova 68, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 01 

IČO: 52 604 667

DEŇ ZÁPISU: 29.08.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

5. Prenájom hnuteľných vecí

6. Administratívne služby

7. Fotografické služby

8. Vedenie účtovníctva

9. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

10. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

11. Čistiace a upratovacie služby

12. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

13. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

14. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

15. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

16. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

17. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

18. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

19. Prípravné práce k realizácii stavby

20. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

21. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

22. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

23. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

24. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

25. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

26. Faktoring a forfaiting

27. Servis a údržba chladiacich a klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel s obsahom kontrolovanej látky

28. Kontrola úniku kontrolovaných látok zo zariadení

29. Prevádzkovanie zariadenia na recykláciu kontrolovaných látok alebo na regeneráciu kontrolovaných látok

30. Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení

31. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Vladimír Bančanský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dargovská 331/15, Názov obce: Sačurov, PSČ: 094 13 , Dátum narodenia: 07.02.1992, Deň vzniku funkcie: 29.08.2019

Meno a priezvisko: Vladimír Bančanský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dargovská 331/15, Názov obce: Sačurov, PSČ: 094 13 , Dátum narodenia: 01.12.1965, Deň vzniku funkcie: 29.08.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná každý z konateľov samostatne do sumy 5.000,- Eur. Pre právne úkony v mene spoločnosti, ktorých hodnota alebo výška plnenia záväzkov z takýchto právnych úkonov vyplývajúcich, vrátane prípadných sankcií, prevyšuje sumu 5.000,- Eur, vrátane dispozície s majetkom spoločnosti, ktorého hodnota prevyšuje sumu 5.000,- Eur, sa vyžaduje spoločné konanie všetkých konateľov spoločnosti. Písomnosti zakladajúce práva a záväzky spoločnosti podpisujú konatelia tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Vladimír Bančanský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dargovská 331/15, Názov obce: Sačurov, PSČ: 094 13 , Dátum narodenia: 07.02.1992

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1