Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R012497

OBCHODNÉ MENO: KJK s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 43755/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Južná trieda 66, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 01 

IČO: 51 648 202

DEŇ ZÁPISU: 21.04.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

2. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m

3. Prípravné práce k realizácii stavby

4. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

5. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

6. Dizajnérske činnosti

7. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

8. Sťahovacie služby

9. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

10. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

11. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

12. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

13. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

14. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

15. Administratívne služby

16. Vedenie účtovníctva

17. Prenájom hnuteľných vecí

18. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

19. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

20. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

21. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

22. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

23. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

24. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

25. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

26. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

27. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava

28. Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov

29. Keramická výroba

30. Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu

31. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

32. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

33. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

34. Prevádzkovanie úschovní

35. Služby požičovní

36. Čistiace a upratovacie služby

37. Poskytovanie služieb osobného charakteru

38. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

39. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Michal Kappan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Laborecká 462/8, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 23.09.1994, Deň vzniku funkcie: 21.04.2018

Meno a priezvisko: Jakub Kán, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trieda SNP 408/57, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 19.01.1995, Deň vzniku funkcie: 30.11.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Michal Kappan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Laborecká 462/8, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 23.09.1994

Výška vkladu: 3 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Jakub Kán, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trieda SNP 408/57, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 19.01.1995

Výška vkladu: 3 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1