Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R012500

OBCHODNÉ MENO: KTS Group s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 22855/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mudroňova 36, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 

IČO: 44 516 967

DEŇ ZÁPISU: 02.12.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových opravy vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu: OU oprava a údržba M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky R rekonštrukcia v rozsahu: technické zariadenia plynové skupina Aa, b, c1, c2, d, e, f, g1, g2, g3 technické zariadenia plynové skupina Ba, b, c, d, e, f, g1, g2, g3, h1, h2

2. prípravné práce k realizácii stavby

3. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

4. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

5. inžinierska činnosť

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

9. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Damir Kudra, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mudroňova 36, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 30.08.1962, Deň vzniku funkcie: 02.12.2008

Meno a priezvisko: Idajet Cilovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradná 1373/13, Názov obce: Gelnica, PSČ: 056 01 , Dátum narodenia: 03.02.1960, Deň vzniku funkcie: 21.03.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konať menom spoločnosti a za spoločnosť podpisovať je oprávnený konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Damir Kudra, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mudroňova 36, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 30.08.1962

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Miriam Cilovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wuppertálska 1405/23, Názov obce: Košice - mestská časť Sídlisko KVP, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 14.12.1981

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1