Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R012496

OBCHODNÉ MENO: KARPATIA CAR s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 18241/V

SÍDLO:  Názov obce: Obišovce 88, PSČ: 044 81 

IČO: 36 608 386

DEŇ ZÁPISU: 06.06.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

3. sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľných živností

4. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

5. prenájom strojov, prístrojov a zariadení

6. prenájom motorových vozidiel

7. reklamná, propagačná a inzertná činnosť

8. činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov

9. vedenie účtovníctva

10. čistiace a upratovacie práce

11. prevádzkovateľ nákladnej cestnej dopravy

12. medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Pavol Kučera, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnkova 70, Názov obce: Košice, PSČ: 040 14 , Dátum narodenia: 13.09.1973, Deň vzniku funkcie: 14.03.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Pavol Kučera, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnkova 70, Názov obce: Košice - mestská časť Košická Nová Ves, PSČ: 040 14 , Dátum narodenia: 13.09.1973

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1