Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R012493

OBCHODNÉ MENO: JARMAS s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 21513/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jasuschova 1186/22, Názov obce: Košice, PSČ: 040 23 

IČO: 44 079 087

DEŇ ZÁPISU: 27.03.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

2. poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

3. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

4. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu cestnej dopravy

8. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

9. poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla

10. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

11. prenájom hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: MVDr. Jaroslav Masnica, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jasuschova 1186/22, Názov obce: Košice, PSČ: 040 23 , Dátum narodenia: 23.09.1959, Deň vzniku funkcie: 27.03.2008

Meno a priezvisko: Ing. Helena Masnicová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jasuschova 1186/22, Názov obce: Košice, PSČ: 040 23 , Dátum narodenia: 19.09.1959, Deň vzniku funkcie: 27.03.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje každý konateľ samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti priloží svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MVDr. Jaroslav Masnica, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jasuschova 1186/22, Názov obce: Košice - mestská časť Sídlisko KVP, PSČ: 040 23 , Dátum narodenia: 23.09.1959

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Helena Masnicová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jasuschova 1186/22, Názov obce: Košice - mestská časť Sídlisko KVP, PSČ: 040 23 , Dátum narodenia: 19.09.1959

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1