Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R012490

OBCHODNÉ MENO: CHEN CHEN, spol. s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 13622/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šafárikova 1, Názov obce: Rožňava, PSČ: 048 01 

IČO: 35 840 382

DEŇ ZÁPISU: 15.07.2002

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

4. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ruguang Wang, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Cházára 11, Názov obce: Rožňava, PSČ: 048 01 , Dátum narodenia: 24.01.1966, Deň vzniku funkcie: 02.01.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ruguang Wang, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Andreja Cházára 921/11, Názov obce: Rožňava, PSČ: 048 01 , Dátum narodenia: 24.01.1966

Výška vkladu: 9 960,000000 EUR, Rozsah splatenia: 9 960,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  9 960,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  9 960,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 192/2002, Nz 199/2002 zo dňa 3.7.2002 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Obchodného zákonníka.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.7.2002.

3. Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine o založení spoločnosti zo dňa 1.12.2003.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1