Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R012488

OBCHODNÉ MENO: HANZELY, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 19967/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sadová 12, Názov obce: Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01 

IČO: 36 792 292

DEŇ ZÁPISU: 01.07.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. stolárstvo

2. tesárstvo

3. podlahárstvo

4. upratovacie práce

5. ubytovacie služby v rozsahu voľných živností

6. tapetovacie, maliarske a natieračske práce

7. reklamná činnosť

8. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností

9. prenájom hnuteľného majetku

10. služby v rámci lesníctva a ťažby dreva - porez dreva (pilčícke práce), približovanie dreva, manipulácia s drevom, čistenie lesov

11. piliarska výroba

12. kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností

13. sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľných živností

14. zariaďovanie interiérov a exteriérov

15. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla

16. kresličské a konštrukčné práce

17. sklenárske práce

18. obkladanie stien a stropov suchým spôsobom

19. montáž priečok a zavesených podhľadov suchou technológiou z hromadne vyrábaných dielcov

20. kladenie zámkovej dlažby

21. vykonávanie tenkostenných omietok stierkovaním

22. kladenie dlážkových krytín korkových, textilných, PVC suchou cestou a lepením

23. činnosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov

24. zváračské práce

25. zhotovovanie kovových konštrukcií a výrobkov z kovu - rebríky, mreže, zábradlia

26. výroba brán a prvkov na oplotenie

27. úprava, príprava povrchov podláh pred kladením podlahových krytín

28. brúsenie drevených podlahových krytín

29. prípravné práce k realizácii stavby

30. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

31. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

32. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

33. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

34. administratívne služby

35. vedenie účtovníctva

36. verejné obstarávanie

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ladislav Hanzely, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nálepkova 286/31, Názov obce: Smižany, PSČ: 053 11 , Dátum narodenia: 11.01.1971, Deň vzniku funkcie: 01.07.2007

Meno a priezvisko: Adrián Hanzely, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Za Kaštieľom 1326/4, Názov obce: Smižany, PSČ: 053 11 , Dátum narodenia: 18.07.1977, Deň vzniku funkcie: 01.07.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti navonok samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje vždy jeden konateľ tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti a uvedenej funkcii pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ladislav Hanzely, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nálepkova 286/31, Názov obce: Smižany, PSČ: 053 11 , Dátum narodenia: 11.01.1971

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Adrián Hanzely, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Za Kaštieľom 1326/4, Názov obce: Smižany, PSČ: 053 11 , Dátum narodenia: 18.07.1977

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1