Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R012482

OBCHODNÉ MENO: Fedorov s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 53704/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica na Grunte 960/2, Názov obce: Košice - mestská časť Myslava, PSČ: 040 23 

IČO: 54 493 731

DEŇ ZÁPISU: 11.03.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výroba potravinárskych výrobkov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Lenka Fedorová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica na Grunte 960/2, Názov obce: Košice - mestská časť Myslava, PSČ: 040 23 , Dátum narodenia: 03.05.1988, Deň vzniku funkcie: 11.03.2022

Meno a priezvisko: Mikuláš Fedor, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhá ulica 90/42, Názov obce: Dobrá, PSČ: 076 41 , Dátum narodenia: 30.03.1960, Deň vzniku funkcie: 11.03.2022

Meno a priezvisko: Mikuláš Fedor, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhá ulica 90/42, Názov obce: Dobrá, PSČ: 076 41 , Dátum narodenia: 21.11.1985, Deň vzniku funkcie: 11.03.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Lenka Fedorová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica na Grunte 960/2, Názov obce: Košice - mestská časť Myslava, PSČ: 040 23 , Dátum narodenia: 03.05.1988

Výška vkladu:  750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mikuláš Fedor, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhá ulica 90/42, Názov obce: Dobrá, PSČ: 076 41 , Dátum narodenia: 30.03.1960

Výška vkladu: 89 300,000000 EUR (Nepeňažný vklad), Rozsah splatenia: 89 300,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mikuláš Fedor, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhá ulica 90/42, Názov obce: Dobrá, PSČ: 076 41 , Dátum narodenia: 21.11.1985

Výška vkladu:  750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  90 800,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  90 800,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1