Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R012487

OBCHODNÉ MENO: HAIR COMPANY s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 44149/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Južná trieda 2881/4B, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 01 

IČO: 51 774 917

DEŇ ZÁPISU: 16.06.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Pánske, dámske a detské kaderníctvo

2. Administratívne služby

3. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

4. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

5. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

6. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

7. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

8. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

9. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

10. Prípravné práce k realizácii stavby

11. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

12. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

13. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

14. Prenájom hnuteľných vecí

15. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

16. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

17. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

18. Informačná činnosť

19. Služby požičovní

20. Verejné obstarávanie

21. Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami

22. Sťahovacie služby

23. Kuriérske služby

24. Fotografické služby

25. Dizajnérske činnosti

26. Vedenie účtovníctva

27. Poskytovanie služieb osobného charakteru

28. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

29. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne

30. Prevádzkovanie jaslí

31. Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie

32. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

33. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

34. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

35. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

36. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

37. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

38. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

39. Finančný lízing

40. Záložne

41. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

42. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

43. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

44. Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu

45. Čistiace a upratovacie služby

46. Poskytovanie sociálnych služieb

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Jozef Mitaľ, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Remeniny 21, Názov obce: Remeniny, PSČ: 094 31 , Dátum narodenia: 10.02.1993, Deň vzniku funkcie: 16.06.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jozef Mitaľ, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Remeniny 21, Názov obce: Remeniny, PSČ: 094 31 , Dátum narodenia: 10.02.1993

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1