Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R012473

OBCHODNÉ MENO: EFEN Slovakia s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 44629/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slovenská 26, Názov obce: Košice - mestská časť Sever, PSČ: 040 01 

IČO: 36 394 513

DEŇ ZÁPISU: 11.10.2000

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - cestná nákladná doprava

2. - výskum a vývoj elektrotechnických výrobkov a systémov, vybraných strojárskych výrobkov

3. - obchodná činnosť v rámci voľných živností, veľkoobchod, maloobchod

4. - marketingová činnosť

5. - sprostredkovanie obchodu a služieb

6. - montážne práce

7. - pomocné stavebné práce

8. - výroba, montáž a odbyt elektrotechnických výrobkov a systémov, vybraných strojárskych výrobkov

9. - výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Albert, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Belehradská 16, Názov obce: Košice, PSČ: 040 13 , Dátum narodenia: 26.09.1965, Deň vzniku funkcie: 23.04.2010

Meno a priezvisko: Thomas Münch, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dorfstraße 3, Názov obce: Neudeck, PSČ: 04895 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 18.03.1965, Deň vzniku funkcie: 27.01.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia sú oprávnení konať v mene spoločnosti a podpisovať za spoločnosť samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: uesa management energy GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gewerbepark-Nord 7, Názov obce: Uebigau-Wahrenbrück OT Uebigau, PSČ: 04938 , Štát: Nemecká spolková republika , Iné identifikačné číslo: HRB 9155 CB

Výška vkladu: 7 089,000000 EUR, Rozsah splatenia: 7 089,000000 EUR

Obchodné meno/názov: EFEN GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gewerbepark-Nord 6, Názov obce: Uebigau-Wahrenbrück OT Uebigau, PSČ: 04938 , Štát: Nemecká spolková republika , Iné identifikačné číslo: HRB 14412 CB

Výška vkladu:  890 281,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  890 281,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   897 370,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   897 370,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 28.8.2000, podľa §§ 24, 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb.

2. Na valnom zhromaždení dňa 28. 8. 2002 bola schválená zmena Spoločenskej zmluvy.

3. Na valnom zhromaždení dňa 9.1.2004 bola prijatá zmena spoločenskej zmluvy.

4. Notárska zápisnica N 221/2004, Nz 90379/2004 zo dňa 14.12.2004.

5. Zvýšenie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia dňa 02.08.2005 vo forme notárskej zápisnice N 114/2005, Nz 35764/2005, NCRls 35282/2005 na 25.000.000,-Sk.

6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.02.2008.

7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.07.2008.

8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.8.2009.

9. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 23.04.2010

10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.04.2013.

11. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 03.04.2014.

12. Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.04.2014.

13. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.06.2018.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1