Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R012478

OBCHODNÉ MENO: ENDAR s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 35989/V

SÍDLO:  Názov obce: Baška 184, PSČ: 040 16 

IČO: 47 801 352

DEŇ ZÁPISU: 25.06.2014

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. donášková služba

2. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

3. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

6. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

7. pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne

8. poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

9. prenájom hnuteľných vecí

10. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

11. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

12. prevádzkovanie športových zariadení

13. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

14. služby súvisiace so skrášľovaním tela

15. prevádzkovanie výdajne stravy

16. prieskum trhu a verejnej mienky

17. reklamné a marketingové služby

18. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

19. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

20. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

21. výroba nápojov

22. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

23. výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Karol Horanský, Bydlisko: Názov obce: Baška 184, PSČ: 040 16 , Dátum narodenia: 25.02.1977, Deň vzniku funkcie: 25.06.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí každý svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: ENDAR SportLife s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Baška 184, Názov obce: Baška, PSČ: 040 16 , IČO 47 799 641

Výška vkladu: 1 665,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 665,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Karol Horanský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Baška 184, Názov obce: Baška, PSČ: 040 16 , Dátum narodenia: 25.02.1977

Výška vkladu: 3 335,000000 EUR (Nehnuteľnosť), Rozsah splatenia: 3 335,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1