Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R012476

OBCHODNÉ MENO: EL - FIN s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 34106/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slnečná 928/29, Názov obce: Poproč, PSČ: 044 24 

IČO: 47 501 383

DEŇ ZÁPISU: 26.10.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

3. Reklamné a marketingové služby

4. Organizovanie kurzov, školení a seminárov

5. Administratívne služby

6. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

7. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

8. Stavebné cenárstvo

9. Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

10. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

11. Výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním technické, technologické a energetické vybavenie stavieb – elektrotechnické zariadenia

12. Podriadený finančný agent - finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia

13. Činnosť podriadeného finančného agenta v sektore poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov

14. Opravy vyhradených technických zariadení elektrických

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Štefan Rusnák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slnečná 928/29, Názov obce: Poproč, PSČ: 044 24 , Dátum narodenia: 14.11.1958, Deň vzniku funkcie: 26.10.2013

Meno a priezvisko: Ing. Mária Rusnáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slnečná 928/29, Názov obce: Poproč, PSČ: 044 24 , Dátum narodenia: 22.02.1964, Deň vzniku funkcie: 26.10.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Štefan Rusnák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slnečná 928/29, Názov obce: Poproč, PSČ: 044 24 , Dátum narodenia: 14.11.1958

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Mária Rusnáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slnečná 928/29, Názov obce: Poproč, PSČ: 044 24 , Dátum narodenia: 22.02.1964

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1