Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R012475

OBCHODNÉ MENO: EKOPRA COLOR - MIX s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 22926/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cukrovarská 32, Názov obce: Trebišov, PSČ: 075 01 

IČO: 44 548 397

DEŇ ZÁPISU: 01.01.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. maloobchod v rozsahu voľných živností

2. veľkoobchod v rozsahu voľných živností

3. sprostredkovanie obchodu

4. podnikateľské poradenstvo

5. prípravné práce k realizácii stavby

6. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

7. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Alexandra Talianová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dukelská 1718/27, Názov obce: Sečovce, PSČ: 078 01 , Dátum narodenia: 19.10.1975, Deň vzniku funkcie: 27.12.2012

Meno a priezvisko: Vladimír Talian, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dukelská 1718/27, Názov obce: Sečovce, PSČ: 078 01 , Dátum narodenia: 20.04.1996, Deň vzniku funkcie: 18.09.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis mimo majetkových vecí. V majetkových veciach koná konateľ, ktorý je zároveň aj spoločníkom.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Alexandra Talianová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dukelská 1718/27, Názov obce: Sečovce, PSČ: 078 01 , Dátum narodenia: 19.10.1975

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1