Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R012471

OBCHODNÉ MENO: Drevovýroba Kočiš s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 21938/V

SÍDLO:  Názov obce: Žehra 45, PSČ: 053 61 

IČO: 44 205 821

DEŇ ZÁPISU: 06.06.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. stolárstvo

6. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

7. prenájom hnuteľných vecí

8. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

9. faktoring a forfaiting

10. reklamné a marketingové služby

11. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

12. poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

13. prípravné práce k realizácii stavby

14. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

15. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Anna Kočišová, Bydlisko: Názov obce: Žehra 45, PSČ: 053 61 , Dátum narodenia: 29.09.1961, Deň vzniku funkcie: 06.06.2008

Meno a priezvisko: Imrich Kočiš, Bydlisko: Názov obce: Žehra 45, PSČ: 053 61 , Dátum narodenia: 10.09.1959, Deň vzniku funkcie: 06.06.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti a zastupuje spoločnosť navonok samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Imrich Kočiš, Bydlisko: Názov obce: Žehra 45, PSČ: 053 61 , Dátum narodenia: 10.09.1959

Výška vkladu: 2 822,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 822,000000 EUR

Meno a priezvisko: Anna Kočišová, Bydlisko: Názov obce: Žehra 45, PSČ: 053 61 , Dátum narodenia: 29.09.1961

Výška vkladu: 2 822,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 822,000000 EUR

Meno a priezvisko: Michal Kočiš, Bydlisko: Názov obce: Žehra 45, PSČ: 053 61 , Dátum narodenia: 22.02.1985

Výška vkladu:  996,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  996,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1