Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R012461

OBCHODNÉ MENO: CA TRADE, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 15601/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Južná trieda 82, Názov obce: Košice - mestská časť Barca, PSČ: 040 17 

IČO: 36 586 153

DEŇ ZÁPISU: 16.11.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb

2. faktoring a forfaiting

3. prenájom strojov a zariadení, prístrojov, motorových vozidiel

4. vedenie účtovníctva

5. ubytovacie služby v rozsahu voľných živností

6. baliace činnosti

7. čistenie budov a upratovacie práce

8. maliarske, natieračské a sklenárske práce

9. demolácie, búracie a prípravné práce pre stavbu

10. kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích služieb

11. zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov

12. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí

13. montáž a údržba telekomunikačných zariadení

14. výroba tovarov a obalov z plastov

15. čalúnnictvo

16. výroba jednoduchých výrobkov z dreva

17. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností

18. montáž plastových a hliníkových okien

19. prenájom hnuteľných vecí

20. podnikanie v oblasti nakladania s ostatným odpadom

21. vydavateľské činnosti

22. reklamná a propagačná činnosť

23. činnosť colného deklaranta

24. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností

25. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

26. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

27. správa vozového parku - výmena oleja, výmena a doplnenie kvapalín a pneumatík, čistenie interiérov a karosérií vozidiel

28. sprostredkovanie v oblasti dopravy

29. navrhovanie, realizácia a správa počítačových sietí

30. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom

31. automatizované spracovanie dát

32. poskytovanie telekomunikačných služieb - sprostredkovanie prístupu do siete internet a dátovej služby prenosu hlasu prostredníctvom siete internet bez využívania obmedzených zdrojov

33. poskytovanie telekomunikačných služieb v oblasti prenosu dát, zriaďovanie, prevádzkovanie a prenajímanie rádiových zariadení a rádiových počítačových sietí

34. inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo

35. odťahová služba

36. prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá s umiestnením najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností

37. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečných nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov

38. predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy

39. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál

40. oprava karosérií

41. opravy cestných motorových vozidiel

42. oprava pracovných strojov

43. zámočníctvo

44. zváračské práce

45. výroba a montáž kovových konštrukcií

46. plynárenstvo

47. opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích

48. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

49. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

50. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konšruovanie elektrických zariadení

51. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb: stavebná časť

52. Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zriadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Jaroslav Vereš, Bydlisko: Názov obce: Skároš 328, PSČ: 044 11 , Dátum narodenia: 29.10.1970, Deň vzniku funkcie: 18.03.2005

Meno a priezvisko: Marcel Vereš, Bydlisko: Názov obce: Skároš 327, PSČ: 044 11 , Dátum narodenia: 17.06.1974, Deň vzniku funkcie: 22.06.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jaroslav Vereš, Bydlisko: Názov obce: Skároš 328, PSČ: 044 11 , Dátum narodenia: 29.10.1970

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Marcel Vereš, Bydlisko: Názov obce: Skároš 327, PSČ: 044 11 , Dátum narodenia: 17.06.1974

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: CA Projekt, spol. s r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Osloboditeľov 37, Názov obce: Košice - mestská časť Barca, PSČ: 040 17 , IČO 44 436 963

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1